• Strona główna · Bezpieczeństwo · Bezpieczeństwo systemów IT
  • Bezpieczeństwo systemów IT

    Bezpieczeństwo systemów IT związane jest ze zbiorem zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji. Wszystkie elementy są rozpatrywane z perspektywy poufności, dostępności i integralności.

    To projektanci sieciowi i programiści zajmują się tworzeniem bezpiecznych systemów teleinformatycznych i aplikacji. Złożoność i czasochłonność procesów nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa, a luki w zabezpieczeniach stanowią poważny i wymierny problem dla użytkowników sieci teleinformatycznych. Stworzenie idealnie działającego systemu jest niemożliwe ze względu na ryzyko wystąpienia prozaicznych usterek i błędów.

    16.07.2013. 09:47